Inicio » De verbo a verbo: documentos en galego anteriores a 1260

Portada del libro De verbo a verbo: documentos en galego anteriores a 1260
- 5% dto.

 • 23,99 Eur
 • 22,79 Eur

 • * Envío gratuito en Península.


 • En stock
  • Unidad(es)
  • Comprar
  • ¿Quieres recibir este pedido - ?


   * Elige Envío URGENTE al confirmar el pedido.

Caracteristicas

 • Páginas: 292
 • Idioma: Gallego.
 • Editorial: UNIV. SANTIAGO DE COMPOSTELA. SERV. PUBL. INTERCAMBIO CIEN
 • De verbo a verbo: documentos en galego anteriores a 1260

 • 9788498872668
 • Autores: Xosé Henrique Monteagudo Romero, Ana Isabel Boullón Agrelo

 • Esta obra contén no seu cerne a edición de cincuenta documentos notariais producidos en galego entre ca. 1225 e ca. 1260, lidos directamente sobre os orixinais, senón un caso excepcional (nº 6), que é un traslado cronoloxicamente moi próximo ao orixinal. Incluímos en apéndice cinco documentos máis anteriores a 1260, pero aos que non temos acceso directo porque se extraviou o orixinal e soamente os coñecemos ben mediante edición realizada nos nosos tempos (B, C, D), ben mediante copia coetánea (A e E). O criterio para a escolla dos documentos foi a lingua en que están escritos: o galego sensu strictu, isto é, sen incluír o portugués1. A inmensa maioría dos documentos foron redactados dentro do dominio lingüístico galego, pero hai algún exemplo procedente do exterior deste (nº 16, datado en Sevilla). Por tanto, a colección que presentamos acolle o groso da produción primitiva' en lingua galega, se por tal entendemos a producida en escrita romance (por oposición á latina medie val) e cun grao de definición idiomática indiscutible por oposición aos textos híbridos ou fronteirizos.
 • 23,99 Eur
 • 22,79 Eur

 • * Envío gratuito en Península.


 • En stock