Ficha
Portada del libro *Electrotècnia (Català) 2ª Edició
- 5% dto.

 • 31,00 Eur
 • 29,45 Eur

 • * Gastos de envío no incluidos.


 • En stock
  • -


  • Unidad(es)
  • Comprar

  Caracteristicas

 • Páginas: 285
 • Formato: 28,5x19,5x1,50 cm
 • Fecha Edición: 2020
 • Edición: 19082020
 • Idioma: Castellano, Catalán.
 • Encuadernación: Tapa blanda o Bolsillo.
 • Peso: 1,00 kg.
 • Editorial: MARCOMBO
 • *Electrotècnia (Català) 2ª Edició

 • 9788426728333
 • Autores: José Luis Duran Moyano [Autor], Joan Domingo Peña [Autor], Herminio Martínez [Autor], Herminio Martinez Garcia [Autor], José Luis Duran Moyan [Autor]

 • Aquesta nova edició és una versió revisada i ampliada de l'obra Electrotècnia publicada el 2016. S'hi desenvolupa el currículum del mòdul d'Electrotècnia corresponent al Cicle Formatiu de Grau Mitjà d'Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques. S'ha estructurat en tretze temes que podem agrupar en quatre grans blocs. El primer bloc temàtic consta de cinc temes dedicats a introduir l'alumne en l'electrotècnia. S'hi presenten l'electrotècnia i el seu camp d'aplicació i s'hi expliquen les formes de producció, transport i distribució d'energia elèctrica. S'hi expliquen la composició elèctrica de la matèria i l'electrostàtica. S'hi treballa el concepte de circuit elèctric i els seus components: generadors, receptors i conductors. S'hi explica com es comporten aquests components i quins són les principals característiques que els defineixen, així com la manera com es poden associar components del mateix tipus. El tema 4 es dedica a estudiar les principals lleis que regeixen els circuits elèctrics, aplicades a circuits alimentats amb generadors de corrent continu (CC); i el tema 5, a l'estudi de l'electromagnetisme. El segon bloc temàtic, de tres temes, es dedica als circuits de corrent altern (CA). El tema 6 proporciona les eines matemàtiques imprescindibles per poder resoldre aquest tipus de circuits. En els dos següents, s'estudien els components de la potència en CA i la importància de la compensació del factor de potència de les instal·lacions, tant monofàsiques com trifàsiques. S'hi presenta el fenomen de la ressonància i les seves aplicacions industrials i domèstiques. També s'hi desenvolupa la manera de calcular les caigudes de tensió en les línies de CA i les diferents formes de mesurar la potència activa, reactiva i aparent, a més del consum d'energia elèctrica. S'hi apliquen les diverses lleis, teoremes i tècniques per resoldre els circuits vistos en CC, però adaptades al CA. El tercer bloc temàtic es dedica a les màquines elèctriques. Consta de tres temes dedicats als transformadors, les màquines rotatives de CC i les de CA. En el tema corresponent, es presenten els principis de funcionament del transformador i les màquines, així com les seves principals característiques i parts constitutives. S'hi dona una especial importància a la correcta interpretació de les plaques de característiques i als assajos per a l'obtenció de les característiques que expliquen el comportament de cada tipus de màquina. El quart i últim bloc s'ha dedicat a la seguretat elèctrica, que es presenta en dos temes. El tema 12 està dedicat a presentar els riscos de les instal·lacions per a les persones i els diversos sistemes que la normativa estableix per reduir-los o eliminar-los. El tema 13 s'ha dedicat a la seguretat de les instal·lacions, i s'hi s'expliquen els principals problemes que es poden produir, així com els dispositius emprats per protegir-les. Es conclou amb la presentació del procediment de treball en instal·lacions sense tensió i la manera de realitzar les descàrregues de la línia. Així mateix, per tal d'enfrontar-se a possibles accidents elèctrics, es proporcionen les pautes fonamentals per dur a terme els primers auxilis, incloent-hi la manera de proporcionar un suport vital bàsic. Tots els temes estan articulats en apartats i subapartats, en els quals es proposen exemples resolts per tal de facilitar la consolidació dels conceptes i els procediments. Amb la mateixa intenció, al final de cada apartat es proposen diverses activitats. Cada tema es tanca amb un resum i un test d' autoavaluació, així com exercicis resolts i activitats proposades. En alguns temes, quan s'ha considerat necessari, es proposen també activitats pràctiques de taller. S'ha procurat en tots els temes referenciar les instruccions tècniques complementàries del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) que corresponen. Així, en la resolució dels circuits, caiguda de tensió màxima admissible, determinació de secció de conductors, correcció de factor de potència, sobreintensitat màxima d'arrencada en motors, etc., s'hi recullen les taules, instruccions, límits i consideracions que especifica el REBT.
 • 31,00 Eur
 • 29,45 Eur

 • * Gastos de envío no incluidos.


 • En stock
 • -


 • Unidad(es)
 • Comprar